Zuzana Lindemann Logo, Visual identity, Web design by Frco Andrej Borsky

Andrej Borsky - frco.sk | professional design solutions

Visual identity (47)

Zuzana Lindemann Logo June 2002

Visual identity + Web design
5 images
Zuzana Lindemann Logo symbol white
Zuzana Lindemann Logo symbol black
Zuzana Lindemann Logo photo
Zuzana Lindemann logotype black
Zuzana Lindemann logotype white